VŠECHEN SKUTEČNÝ ŽIVOT JE SETKÁNÍ

Opsali dobříšští evangelíci Martina M. Bubera do záhlaví svých stránek. 

Pro setkání je vhodné mít k nabízení něco, o co někdo stojí. A pak je příjemné něco nabízeného přijímat.

Ve stavu příjemném nedokážeme prodlévat trvale a tak setkání prokládáme samotou. O samotě nějaký čas čerpáme energii z toho, co jsme přijali. Dokud nepochopíme, že je načase se připravit na setkání další.

Osobně je mi blízké chování medvědů. Ti vědí, že nepříznivé období roku se nejlépe přečká zimním spánkem.

A jaký je váš návod k přečkání zimy?

Ředitel

Pokračování příště

Leave a Reply