VIRUS

Když ještě civilizace nebyla

Člověk žil si spokojeně na zemi

Jak hustota osídlení sílila

Potřeboval furt víc pater nad zemí

.

.

O tisíci patrech dávno mluví se

Zatím ještě je jich trochu méně

Moc zlobí a málo modlí se

Nenasytné je to lidské plémě

.

Řadu zbraní má matka Země

Proti všem těm, co jí příliš škodí

Moc vysoko nosí svoje nosy

.

Neumí se chovat dosti jemně

Nová zbraň se na ně dobře hodí

Učenlivý virus všechny kosí

.

© D.J.N.

Leave a Reply