ŠKOLNÍ ŘÁD = PRAVIDLA HRY

1.  ŠKOLA/HERNA JE OTEVŘENA pro všechny příznivce mírného pokroku v mezích zákona, kteří jsou s něčím nespokojeni.

2. ŠKOLA HROU VEDE nespokojené studující/hráče k přijetí JEJICH VLASTNÍCH rozhodnutí co dělat a posléze i k uskutečnění těchto rozhodnutí. Přitom plně RESPEKTUJE jejich svobodu, kompetenci i zodpovědnost za všechna jejich rozhodnutí. Využívá přitom poznatků nejnovějších i osvědčených.

3.  PROSTŘEDKEM pokroku je navazování kontaktu studenta/hráče s jeho vnitřní moudrostí. To je usnadněno aktivním a tvořivým přístupem. Jak studujících/hráčů, tak kantorů. Ti přímo nevyučují, nýbrž vystupují spíše v roli asistentů, kteří studenty/hráče POVZBUZUJÍ, PODNĚCUJÍ a PODPORUJÍ. Tento postup je přínosný pro obě strany.

4.  Studium/hra probíhá dálkově a individuálně. A to formou textovou a hravou. KOMUNIKACE mezi studenty/hráči a kantory probíhá prostřednictvím e-mailu nebo chatu.

5.  CÍLEM studia/hry je dosažení spokojenosti všech zúčastněných.

6.  Studium/hra jsou BEZPLATNÉ. Do okamžiku, kdy student/hráč uzná, že mu škola dala více než on jí. A že je v jeho zájmu tento rozdíl zmenšit, neřku-li vyrovnat. A požádá o číslo účtu . . .

7.  Změny školního řádu navrhuje SRPŠH.

One thought on “ŠKOLNÍ ŘÁD = PRAVIDLA HRY

  1. Pingback: oakley sunglasses sale

Leave a Reply