SETKÁNÍ BRATRŮ. JEŠTĚ.

Předešlé bylo v dubnu na narozky staršího P. Další jsem chtěl v červenci na narozky mladšího I. P. pořád nemohl a nemohl neboť pořád chodil k doktorům. Svým nebo manželčiným. Konečně jsme se sešli. V čekárně neurologie kdesi na Jižním městě. Po hodině čekání než bude P. vyšetřen a ošetřen jsme se odebrali posedět do restaurace. Z několika kg roztříděných papírů, které jsem přivezl, aby mě jich ubylo, si P. vybral jen několik listů. I. už předem odmítl. Podle vzoru jedné anekdoty jsem vyzval bratry, až jeden z nás umře, ať se zjeví ve snu ostatním dvěma a řekne jim, jak to tam, kde je vypadá … A co vy? Připravujete se, připravujete?

Ředitel

Pokračování příště

Leave a Reply