ROZHOVOR S VĚZNĚM

.

Do vagonu hlučný chlapík přistoupil

Byl bych jej rád už na dálku utišil

Trochu vzruchu kolem sebe natropil

Potom šikmo naproti se usadil

.

.

Byl to vězeň na vycházce právě

Cestoval za jednou ze svých paní

Alimenty neplatil jim řádně

Proto nyní sedí ve vězení

.

Zvolna jsem se při těch řečech uklidnil

Co nešťastník potřebuje pochopil

Obě uši jeho řečem nastavil

.

Potřebuje jen, abych jej poslouchal

I pro sebe jsem si od něj něco vzal

Jak to v base chodí, jsem si upřesnil

.

.

© D.J.N.  (Sonet # 40)

 

Leave a Reply