RODINNÉ KONSTELACE

Bert Hellinger vymyslel úžasný způsob, jak dramatizací vztahů mezi živými i mrtvými rodinnými příslušníky lze dosáhnout uvolnění starých napětí a domnělých křivd. P.J. mě na své konstelace pozval N krát a já pozvání (N-1) krát ignoroval. Po N-té jsem usoudil, že je načase si se svými problémy nechat pomoci a na konstelace jsem dorazil.

Dokud byly na programu konstelace ostatních účastníků, říkal jsem si, že sem víckrát nepřijdu. Abych za své peníze získal nějakou přiměřenou hodnotu, odhodlal jsem se odpoledne se svými problémy do programu trochu vnutit. Můj nesouvislý popis mé situace dokázal P.J. nakonec vrátit k mé původní „objednávce“: aby mně má smrtelnost přestala vadit.

Roli Smrtky jsem přidělil zakaboněné ženě, která však po tom, co jí – kde se vzali, tu se vzali – dva malí andílci předali na tácku nějaké dobroty, celá zkrásněla a s vytrvalým úsměvem držela před sebou dobroty na uvítanou svým zákazníkům. Žena, která na scéně představovala mě a kterou jsem umístil mezi svého zemřelého otce a zemřelého syna a ještě jí na levé rameno položil ruku jejího Anděla Smrti si v tomto postavení chuděra dost zaplakala. Mně se ulevilo a herečce jsem přišel poděkovat za to, že to odbrečela za mě.

A vedoucí P.J. se pro mě stal hodným mzdy své . . .

Ředitel

Pokračování příště

Leave a Reply