PŘEDPOSLEDNÍ STADIUM ŽIVOTA?

 Mé Vědomí mě opustilo v době, kdy jsem byl obklopen partou přátel. Díky čemuž se mi dostalo včas náležité lékařské péče. Po rutinním měření tělesných parametrů a po rozředění krve jsem byl za 90 Kč propuštěn z nemocnice s dobrozdáním, že mi tč. nic není.

Nelze se divit, když člověk nakonec dostává něco z toho, nač opakovaně myslí. Svým bližním jsem tak dlouho vykládal, že mé bydlení naproti Staro-binci je přípravným stadiem pro přestěhování, až se mi to snad podaří uskutečnit. Samo-zřejmě do menšího. Čímž je člověk nucen redukovat jak množství svého nábytku, tak i jeho obsahu. Ta nejvhodnější příprava pro další kroky!

Když to s člověkem jednou sekne je stejně dílem „náhody“ dostane-li se mu včas lékařské péče. A jak to vše dopadne. Je útěchou, že člověk neví, je-li nastávající nové životní období tím posledním?

Ředitel

Pokračování nejisté …

 

Leave a Reply