PRAVIDLA A NESMMRTELNOST

Dobře, že se DODRŽUJÍ pravidla

Kverulantům nelze ustupovat

Mohli bychom za chvíli být bez jídla

Neposlušné lidi nutno stále umravňovat

.

.

Dobře, že se PORUŠUJÍ pravidla

Bez rebelů nebyl by tu pokrok

Také bychom mohli býti bez jídla

Z každého z nás mohl by se státi otrok

.

Pomalu se změny prosazují

Mocní ve svých slujích pikle kují

Bezmocní již nemohou jim zůstat věrní

.

Když nakonec přijde revoluce

Převrátí se všechno trochu prudce

Nakonec dobře, že nejsme nesmrtelní

.

© D.J.N. Sonet # 42

Leave a Reply