O lidských vztazích

Už zase. (Viz též O vztazích a o svobodě.)

Člověk je tvor společenský. A ať se mu to líbí nebo ne, tak je závislý na nějaké inter-akci s lidmi ostatními. Každá závislost člověku přináší něco příjemného a něco příjemného méně. A za většinu toho co chceme bývá třeba platit. Buď přijímáním něčeho, co nechceme nebo vzdáváním se něčeho, co chceme. Často obojím. Naštěstí výše ceny, jakou vše hodnotíme je hodně subjektivní. A čím více bychom dokázali zjednodušit své rádo-by-racionální úvahy, tím bychom možná mohli být šťastnější. Nebo aspoň spokojenější.

Další naše štěstí je v tom, že ve skutečnosti druhé lidi potřebujeme v míře menší než si myslíme. „Je nesmysl spolehnout se na druhého, že pro nás vytvoří smysl života . . .“ píše Vera Peifferová. (Mám téma pro příští týden, ale zpět ke vztahům. A pusťme ke slovu Neala Donalda Walsche: ) „Většina z nás do vztahů vstupuje ze špatných důvodů. Z důvodů, které se netýkají cílů v životě. Jsou-li důvody pro vznik vztahu v souladu s důvody naší duše pro bytí, potom jsou vztahy nejen posvátné, ale současně nám přinášejí i radost . . .

Vklad do vztahu není prostředkem k získání toho, co chceš, ale je to něco, co vypovídá o tom, kdo opravdu jsi.

Nikdy, ani na malou chvilku nepopírej své skutečné já. Nebude-li se ostatním zdát dost dobré nebo přitažlivé natolik, aby s Tebou zůstali, nech je jít. Protože do tvého života vstoupí někdo jiný, kdo tvé skutečné já bude za přitažlivé považovat . . .“

Kdysi ještě na Skřidlech blahé paměti na „Párových meditacích“ jsem na standardní otázku závěrečného povídání „Co nám tento víkend přinesl?“ odpověděl: „Druhé lidi potřebuji k tomu, abych zjistil, že je mně lépe bez nich!“ Rád provokuji, ale myslel jsem to skoro vážně. Tehdy i dosud. Své vztahy předem podminovávám a odsuzuji k zániku. Ale což vše, co vzniklo, také jednou nezanikne? A není cesta důležitější cíle? Nebo aspoň cesta k zániku?

Neal D.W. Upozorňuje, že vztahy potřebujeme ještě k něčemu důležitému: „ . . . v sobě mohu nacházet jen to, co jsem ochoten nacházet ve vás. A to, co se mi nepodaří nalézt ve vás, také nikdy nenajdu v sobě, protože nebudu vědět, že něco takového existuje.    Z tohoto důvodu v sobě dokážu objevit božství teprve tehdy, až ho naleznu, objevím a rozpoznám ve vás . . .

Vztahy zaujímají v našem životě postavení nejen důležité, ale také nenahraditelné. Vztahy jsou jediná životní zkušenost, která vám dává poznat sebe samého . . .“

No a co jsem říkal před dvaceti lety na Skřidlech? . . .

(N.D.W.: )„Naším prvořadým úkolem ve vztahu je důkladně si toho druhého prohlédnout, objevit v něm tu nejúžasnější představu, jaké je vůbec naše fantazie schopna. Najednou se vám účel vztahů jeví jinak . . . Už se nesnažíme zjistit, co z nich můžeme získat, ale co můžeme dát. Co můžeme posílit, co můžeme vytvořit . . . Stačí lidi trochu pochválit. Sami budou potom v sobě hledat své skutečné já . . . Přeji si pro tebe to, co si sám přeješ . . . Jsme tu jeden pro druhého . . .

Seberealizace dosáhneme, když uskutečníme své já z pohledu toho druhého. Opravdoví mistři většinu času věnují objevování našich kvalit . . . Láska nikdy neříká ne. Tři kouzelná slůvka každého vztahu jsou: Jak si přeješ . . . Láska nebojuje o moc. Nikdy . . . Hlavním cílem ve vztahu je transparentnost . . .

Zařídit, aby to ve vztahu klapalo nejen teď, ale i navždy, to prostě nemůžete . . . Třeba to bude klapat, dokonce i navždy, ale možná jinak než jste očekávali . . . Klid a štěstí, o které už tak dlouho usiluji, musím přestat očekávat od druhých a musím si uvědomit, že to, co hledám v druhých mám v sobě.

Doufám, že si všichni zapamatujeme jak milovat. Kdysi jsme to uměli. Uměli jsme žít bez očekávání, beze strachu, bez nutnosti mít nad někým moc nebo být lepší než ostatní. Dokážeme-li se k tomu vrátit, budeme umět vyléčit své životy a vyléčit svět. Buďte požehnáni.“

Dočetl jsem knihu „O lidských vztazích“ (Pragma Hodkovičky 2001) a dodal jsem:

Slyšeli jsme slovo Nealovo. Nealovi díky.

Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Dodala má „nevěřící“ posluchačka.

 Ředitel

(Pokračování za týden)

Leave a Reply