Jaké barvy je tvůj padák?

Významné „čtyřkové“ roky, jak se rozpomínám byly v mém životě tři: 1964, 1994 a 2004. Před padesáti léty jsem se stal inženýrem elektrotechniky. Před deseti léty jsem přestal docházet do zaměstnání a místo platu začal pobírat důchod. A před léty dvaceti jsem si prožil pozoru-hodnou téměř devítiměsíční „dovolenou“.

Po šestadvacetiletém životním pracovním angažmá ve VÚMS se mně nejprve podařilo sloučit dvě slavnostní posezení se spolu-zaměstnanci: jednak to k mým padesátinám a jednak to na rozloučenou s VÚMS.

S postupujícími léty nové svobody, kdy skončila poptávka po nových československých počítačích a kdy bylo třeba snížit počet příslušných výzkumných pracovníků, a kdy mě po šestadvaceti letech věrnosti zaměstnavateli přestalo bavit dívat se na jeho rozpad, přijal jsem možnost ukončit svůj pracovní poměr. A řízením Osudu si našel nové zaměstnání ve správcování sítě počítačů. Pamatuji, jak jsme se známého programátora předtím vyptávali čím se zabývají ti „správci počítačových sítí“. Do té doby jsem působil kolem zkoušečů a tedy opravování částí počítače. A pojem správce mě přitahoval svým tajemným vznešeným posláním něco uvádět do stavu „správného“ . . .

V nové roli jsem si měl prožít lekce, jak v nových poměrech fungují vztahy podřízenosti: poté, co jsem dal své nadřízené najevo, že je-li s mým výkonem nespokojena, tak já na svém současném zařazení nijak zvlášť nelpím, byl jsem překvapen, jak rychle zareagovala a malým šéfem místo mě udělala mladého kolegu. Nestaral jsem se nijak o možné dopady svých kroků a neuváženě jsem podepsal své nové pracovní zařazení na dobu určitou. Abych se koncem roku dočkal dalšího překvapení, že s koncem roku končí i můj zaměstnanecký poměr . . .

Tím mně začalo období užívání svobody, které později při zařizování důchodu bylo popsáno dílem jako období evidence u Úřadu práce a dílem jako období bez zaměstnání. První období, v němž bylo možné pobírat podporu, bylo šestiměsíční. Po pěti měsících povinného každotýdenního donesení na Úřad práce potvrzení od dvou mnou vybraných potenciálních zaměstnavatelů, že mě nepřijímají se mně nakonec šťastným řízením Osudu podařilo najít zaměstnavatele, který mě byl ochoten zaměstnat. Okamžitě. Zbývaly mně však ještě nějaké úspory. A nastávající zaměstnavatel vyhověl mému přání odložit můj nástup ještě o pár měsíců. Přesněji řečeno paní, kterou jsem měl vystřídat, aby mohla odejít do důchodu, souhlasila, že těch pár měsíců do mého nástupu ještě přeslouží. Maje v kapse příslib zaměstnání dovolil jsem si ještě přetáhnout své ubývající úspory do malého dluhu. Protože jsem věděl datum první výplaty, z níž dluh vyrovnám.

Období ne-zaměstnanosti tak šťastně proběhlo i skončilo. Bez ztráty květinky. A poskytlo mně příjemnou zkušenost jak hospodařit a využívat své možnosti . . .

Zpět ke knize v dnešním nadpisu: JAKÉ BARVY JE TVŮJ PADÁK, Praktický manuál, jak si najít práci a novou kariéru, napsal Richard Nelson Bolles, vydala Pragma Praha 1998:

… nejprodávanější kniha na téma hledání práce. Je každoročně upravována a aktualizována … Vychází již v sedmi jazycích … Je považována za nejlepší dílo pojednávající o problematice zaměstnání a hledání práce. Každý měsíc si ji kupuje zhruba 25 000 lidí … Liší se zejména svým jasným a lehkým tónem … hledání práce, poznání vlastních schopností a volba povolání nemusí být depresivním úkolem, ale mohou se stát osvobozujícím a povznášejícím zážitkem … navíc hovoří o rozměru duše … nejsrozumitelnější, nejužitečnější, nejhumornější a nejrealističtější z publikací pro ty, kdo hledají zaměstnání … Nemarněte čas nářky nad vzdouvajícími se vodami, naučte se plavat … Neměli bychom očekávat, že život bude stále snadný a plný štěstí. Na druhou stranu bychom jej ovšem neměli vidět jako ustavičné trápení a boj. V případě většiny z nás se obě témata střídají v životě na této Zemi i ve světě na druhé straně … Těžké chvíle jsou jedním ze dvou témat života a proto jsou v tomto smyslu přirozené a nevyhnutelné … Pokud při shánění práce dbáte také na to, jak udržet tělo a duši pohromadě, pak je naděje, že na konci tohoto obtížného období budete moci říci: Život má pro mě nyní hluboký smysl. Našel jsem víc než jen ideální práci. Našel jsem své poslání a smysl života.

Ředitel

(Pokračování za týden. Téma zatím nejisté . . . )

Leave a Reply