JAK SE MÁŠ ?

Dělám stále stejnou chybu.

Na titulní otázku se snažím odpovídat věcně a případně ještě téma rozvíjet.

A zapomínám otázku oplatit.

Vývoj mých odpovědí postupoval od „Harmonicky“ přes „Chvalitebně“ ke srozumitelnějšímu „Nadprůměrně“. Jenže dalším a dalším opakováním tomu sám přestávám věřit. Vymyslel jsem proto doplněk „…Když Tě vidím“. Nehodí se to říkat každému, ale jde-li o osobu mně opravdu milou a doprovodím-li slova projevem mimoslovním, pak může být přijetí pozitivní: „Aspoň někdo …“

A člověk se může od dřívějšího „Zatloukat a zatloukat“ obloukem vrátit k bezstarostné dětské otevřenosti. Když už není co zatloukat. Skoro.

Řešení hádanky o výstřihu: Ostré světlo, dopadající do výstřihu prodavačce vycházelo z pokladny a bylo určeno ke snímání čárového kódu… :-)

Ředitel

Pokračování příště

Leave a Reply