FORMA NEBO OBSAH ?

Obsah čeká na svou Formu

Obsah nehodí se všude

Až když vhodná forma bude

Splní básník svoji normu

.

Forma čeká na svůj Obsah

Forma nehodí se vždycky

Čeká na posudek lidský

Který obsah na ni dosáh´

.

Váhá autor, považuje

Váhá dál a uvažuje

Jak vyvážit tuto věc

.

Řešení ho napadne

Všechno dobře dopadne

Jako zadek na hrnec

.

© D.J.N.

 

Leave a Reply