DĚDO STAREJ, O SEBE SE STAREJ !

Přibývá automobilů, jedoucích s jedním reflektorem nerozsvíceným. Jako chodec dělím řidiče podle toho, jak reagují na mou snahu upozornit je.

Trochu mě překvapila mladá řidička, vesele na mě mávající. Asi se dobře vyspala a tak jí svět připadal přátelský a mou gestikulaci mohla pokládat za pozdrav. Nepochopila, že jí něco vytýkám. Naštěstí.

Starší člověk, který už tak dobře nespí, by udělal lépe, kdyby své venčení vyřizoval jinde, než na silnicích. Zbytečně riskuje, že proti němu pojede řidič, který se také dobře nevyspal . . .

Tak co myslíte, měl bych s gestikulací přestat a starat se raději o sebe? Nebo se o sebe starám právě tím, že se starám co dělají druzí?

Ředitel

Pokračování příště

 

 

Leave a Reply