CO SE STALO, STÁT SE MĚLO aneb VŠICHNI JSME NAHRADITELNÍ

Na otázku co jsem ve svém životě měl udělat jinak jsem si nějaký čas odpovídal, že jsem měl mít více než jednoho potomka. Teď shledávám, že než se zabývat minulostí je důležitější přijímat situaci přítomnou.

Je zbytečné litovat, že se se mnou nebaví někteří příbuzní. Je to jejich volba a jejich Karma. Na druhé straně se na scéně objevují lidé, kteří jsou ochotni člověku poskytnout více než příbuzní pokrevní. Přitom není zrovna nutné, aby vše, co člověk potřebuje přicházelo skrze osobu jedinou. Dokážeme-li své vztahy s bližními udržet v určitých obecně přijatelných mezích můžeme si dovolit luxus spolupráce se specialisty. A když člověk ve škole života postoupí na novou úroveň, může si dovolit přijmout pro nové úkoly nové specialisty.

Laskavý čtenář si laskavě konkretizuje a doplní své vlastní závěry, že ano.

Ředitel

Pokračování příště.

Leave a Reply