ČLOVĚK JE TVOR SPOLEČENSKÝ

 

Říkali Římané. Také říkali, že zahálka vede k neřestem.

Vlastní rodiny nemaje snažím se udržovat příslušnost k nějakým okruhům bližních. Chrámovému sboru pěvců už jsem přestal stačit. Zatím se držím místních turistů. Pořádají vycházky náročné tak akorát na hranici mých schopností. Tělesných i duševních.

Na současných nádražích se předpokládá, že aspoň v době příjezdu vlaku se cestující zdržují dostatečně daleko od okraje nástupiště. Pokud si někdo není jistý, že to dokáže, udělá lépe když se nádražím bude vyhýbat.

Holt těch okruhů bližních, s nimiž ještě udržím krok, nutně ubývá a ubývá. Aspoň že z opouštěných okruhů může zbýt aspoň pár jednotlivců více-méně blízkých.

Ředitel

Pokračování příště

Leave a Reply